Çağa Hukuk Vakfı tarafından düzenlenen "Çağa Hukuk Ödülü", bilimsellik ve yetiştiricilik geleneğinin yüklediği sorumluluk bilinciyle Türkiye'de bilim ve uygulama alanlarındaki hukuki çalışmalarda araştırıcı ve irdeleyici yaklaşımı özendirmek ve hukuk alanında yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla 2002 yılında başlatılmış olup her yıl tekrarlanan geleneksel bir ödül haline gelmiştir.

Bugüne değin Anonim Şirketler Hukuku, Yeni Türk Medeni Kanunu, Yeni İş Kanununun Uygulamaya Etkileri ve Doğurabileceği Sorunlar, Anonim Şirketler'de Kurumsal Yönetim, Tüketicinin Korunması Mevzuatı, Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Marka Hukuku, Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Rekabet Hukuku, Sermaye Şirketlerinde Birleşme-Devralma ve Bölünmeler olmak üzere her yıl hukukun güncel ve geniş uygulaması olan değişik dallarında düzenlenerek ilân edilen ödül, Türk hukukunun bilim ve uygulama alanlarında faaliyet gösteren herkese ve yarattıkları monografi, makale, kitap, tez ya da mahkeme kararı gibi her türlü hukuki yapıta açıktır. Gruplar ve kurumlar ortak çalışmaları ile de katılabilmektedirler. Çağa Hukuk Ödülü jüri üyeleri her yıl değişmekte olup kendi alanında uzman Yüksek Yargı üyeleri, öğretim görevlileri ile avukatlardan oluşmasına özen gösterilir.

2011 Çağa Hukuk Ödülü'nün konusu "Vergi Denetimi ve Yargısı" olarak belirlenmiş olup Seçici Kurul, Başaran Nas Mali Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Adnan Nas başkanlığında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Üzeltürk, Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ortağı Yeminli Mali Müşavir Şaban Erdikler, İstanbul Barosu avukatlarından Dr. Ali İrfan Şanver ve Başaran Nas Mali Müşavirlik A.Ş. vergi bölümü ortağı Zeki Gündüz'den oluşmaktadır. Yapıtlar için son başvuru tarihi 31 Ekim 2011'dir.